Cisternová přeprava tekutých potravin

Společnost Unitrans Bohemia s. r. o. si od roku 2003 udržuje vedoucí postavení na trhu v oblasti přepravy tekutých potravin v Evropě.

Kreativita, flexibilita a kvalita naší přepravy se neustále zvyšuje. Díky tomu Vám můžeme nabídnout nejlepší možnářešení.

Moderní vozový park je speciálně vybaven pro přepravu jedlých olejů, ovocných šťáv, kakaové hmoty, glukózy, vína a mléčných výrobků. To je stále jen úzký výběr z  našíširoké nabídky.

Společnost Unitrans Bohemia s. r. o. splňuje požadavky na bezpečnost a kvalitu potravin podle norem ISO 9001 a získala certifikaci GMP (certifikace Osvědčených výrobních postupů).

Protože přepravujeme rozmanité produkty, máme rozsáhlý vozový park. Pro přepravu viskózní hmoty byly speciálně zakoupeny nádrže s kompresory nebo čerpadly, aby bylo možné vypuštění hmoty beze ztrát.

Kromě toho jsou všechny naše návěsy vybaveny topením, abychom v nich mohli bez problémů přepravovat i produkty jako je čokoláda nebo rostlinné oleje.

Zboží přepravujeme po celé Evropě dokonce i ve východních zemích, jako jsou Rumunsko nebo Bulharsko.

Při práci s vašimi produkty klademe důraz na šetrné zacházení, spolehlivost a přesnost.